fbpx

En del af Høloftets venner..

Tusind tak for at ville støtte Høloftet!

  • Dit medlemskab på ialt kr. 125,- (årligt) er personligt, men der vil til alle arrangementer være mulighed for at købe mindst 2 billetter.
  • Medlemsskabet fungerer som et løbende abonnement. Det betyder at abonnementet efter 31/12 automatisk overgår til den nye abonnementsperiode.
  • Kontingentet bliver opkrævet en gang om året og gælder for hele perioden.
  • Perioden er fra det tegnes og indtil den 31/12.
  • Bemærk: Ved at tegne et løbende abonnement, så vil dit ‘første køb’ som skal godkendes vha. 3D Secure vise kr. 0. Dette er helt normalt.

Medlemsfordele:

  • Du adviseres i nogen tid, inden nye arrangementer bliver sat til salg.
  • Du støtter os i at få både de helt store, men også de lidt ukendte navne til Høloftet.
  • Du får en gratis koncert ifm. den årlige generalforsamling
Handelsbetingelser - Abonnement
Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Høloftets Venner er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Høloftets Venner må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Høloftets Venner er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Høloftets Venner eller kunden. Opsigelse kan ske med udgangen af et år. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Høloftets Venner ændres til udgangen af året.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Høloftets Venner har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Høloftets Venner indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på https://hoeloftet.dk/hoeloftets-venner-billetside registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres. Høloftets Venner

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Høloftets Venner som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Høloftets Venner gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Høloftets Venner fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Høloftets Venner

c/o Bent Hargaard, Skærshøjvej 11

7790 Thyholm

CVR-nr: 35585796

Tlf.: +45 40875758

E-mail: mail@hoeloftet.dk


Høloftet

Hanne & Bent Hargaard
Skærshøjvej 11
7790 Thyholm

mail@hoeloftet.dk


Følg os